CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG
Lầu 10, Cao ốc Lawrence S. Ting
801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: (028) 5411 9999 – Fax: (028) 5411 5999

Liên hệ nội dung
Điện thoại: (028) 5411 9999 – Máy nhánh: 987/980
Email : pr@pmh.com.vn
Liên hệ quảng cáo
Điện thoại:(028) 5411 9999 Máy nhánh:1012
Di động : 0903 322 586